Subsidie voor huisvesting Duurzaamheidsacademie in Droomfabriek

19-02-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Het college heeft 31 januari 2017 besloten om 15.000 euro subsidie te verstrekken aan de Commissie Duurzaam Ondernemen van het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR). De subsidie wordt gebruikt om in 2017 de huur en huisvestingskosten te betalen van de Duurzaamheidsacademie of Klimaatschool

in een lokaal van “De Droomfabriek”.

Voor de ontwikkelkosten van de Duurzaamheidsacademie of Klimaatschool mag de Commissie Duurzaam Ondernemen het niet gebruikte bedrag van 5.000 euro besteden aan de opstart van het project “Dak onder de Zon” dat in december 2015 al verstrekt is. Het project heeft als doel dat bedrijven met grote panden hun daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen aan bedrijven die zelf geen geschikt dak voor zonnepanelen hebben.

Voorwaarde voor de verstrekking van de subsidie is dat de Commissie Duurzaam Ondernemen voor de verdere ontwikkeling van de Duurzaamheidsacademie of Klimaatschool middelen aanvraagt bij het ondernemersfonds als substantiële bijdrage van de zijde van ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk

Monique van Doorn, voorzitter van de Commissie Duurzaam Ondernemen, vertelde 6 januari 2016 tijdens een presentatie aan de gemeenteraad al dat de gemeente een vooronderzoek is gestart naar een duurzaamheidsacademie die tot doel heeft om kennis over duurzaam ondernemen te kunnen delen.

Bron plaatje: Rijksuniversiteit Groningen