College in actie tegen overlast Oost-Europese arbeidsmigranten

18-02-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Het college wil actie ondernemen tegen ongewenste situaties door de toename van Oost-Europese arbeidsmigranten die al dan niet tijdelijk in Bodegraven-Reeuwijk wonen. Als eerste stap is er in december 2016 een collegeconferentie georganiseerd met ambtenaren, ODMH, Fermwerk, VNG kenniscentrum Handhaving en Naleving, een bewoonster uit de Wilhelminastraat en twee Poolse inwoonsters uit Bodegraven.

In navolging daarop wil het college vlak voor de zomer een conferentie organiseren om maatregelen te formuleren die onmiddellijk na de conferentie in acties kunnen worden omgezet. De thema's die tijdens de coferentie aan bod komen zijn: arbeidsmarkt, huisvesting en inburgering. Voor die conferentie worden raadsleden, werkgevers, uitzendbureaus, verhuurders van woningen en inwoners uitgenodigd