Toezcht op boeren die natuurbeheer uitvoeren moet strenger

17-02-2017 Zuid-Holland - De Partij voor de Dieren (PvdD) en de PvdA in Zuid-Holland vinden dat de provincie veel strenger moet toezien op het natuurbeheer door boeren. De provincie geeft tientallen miljoenen euro’s subsidiegeld uit aan agrarisch natuurbeheer. De provincie is eigenaar van de enkele veenweidegebieden en verpacht die aan de Natuurcoöperatie en het Zuid-Hollands landschap.

Die laten op hun beurt de gebieden beheren door een aantal  plaatselijke boeren. Zij moeten er voor zorgen dat de natuur er kwalitatief op vooruit gaat. Daarvan profiteren dan onder meer de weidevogels.

Natuurgronden onterecht meetelen in stikstofboekhouding
De boeren mogen de gebieden die als agrarische grond zijn aangewezen, gebruiken en laten meetellen voor de uitstoot van stikstof, afkomstig van de mest uit de veehouderij. Maar zij gebruiken daarvoor ook de gronden die zijn aangewezen als natuurgebied en dat mag niet. Dit laatste gebeurt  in de natuurgebieden die de Natuurcoöperatie pacht en in beheer uitgeeft.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft geconstateerd dat de uitstoot van stikstof in natuurgebieden daardoor 16 procent hoger is dan volgens de Europese regels mag. De Partij voor de Dieren en de PvdA willen daarom dat de provincie er strenger op gaat toezien dat natuurgebieden ook echt als zodanig worden beheerd en dat bemesting ervan verboden gaat worden.

Toestemming teelt Crambarrys terugdraaien
Tenslotte willen de twee partijen weten of het klopt dat de provincie heeft ingestemd met een proef om 20 hectare in het aangewezen natuurgebied in de Krimpenerwaard te gebruiken voor de teelt van cranberrys. Omdat er hier geen sprake is van agrarisch natuurbeheer, zou de provincie die toestemming moeten terugdraaien.