Commissie adviseert herbenoeming burgemeester Van der Kamp

16-02-2017 Bodegraven-Reeuwijk - De vertrouwenscommissie die op 14 december 2016 is ingesteld, heeft aan de Commissaris van de Koning geadviseerd om bij de minister van BZK de heer mr. C. van der Kamp aan te bevelen voor herbenoeming tot burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De heer Henk van der Smit (SGP) is het langst raadslid en mocht als nestor van de raad het advies van de commissie afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering bekend maken.

 

De kabinetschef van de commissaris van de Koning heeft aangegeven dat hij er het volste vertrouwen in heeft dat deze voordracht de instemming zal krijgen van de Koning.

Henk van der Smit sprak de volgende woorden: "De commissie heeft de formele functioneringsgesprekken die in de afgelopen zes jaar met de burgemeester zijn gehouden en de inbreng van het college betrokken bij haar werkzaamheden. Tijdens de functioneringsgesprekken is onder andere gesproken aan de hand van de criteria uit de profielschets. Bindend vermogen; Voorzitten van raad en college; Werkrelatie met griffier en ambtelijke organisatie en overige punten zoals o.a. de eigen portefeuille. De burgemeester functioneert goed op de vele onderdelen uit de profielschets. Zijn optreden in regionale overleggen worden door raad en college erg gewaardeerd. In de individuele contacten met inwoners  en op openbare bijeenkomsten laat hij een positieve indruk achter."

 

 26 maart 2015