Buitensportverenigingen dichter bij elkaar, coalitie denkt nog na

11-01-2017 Bodegraven - Onder leiding van organisatiespecialist, scheidsrechter en bestuurder van FC Oudewater, Ton Hendrickx, zijn de besturen van alle buitensportverenigingen van Bodegraven en Reeuwijk afgelopen dinsdag in de kantine van Rohda “76 tijdens een debat van drie rondes dichter bij elkaar gekomen. Ze toonden aan het eind van het debat de wil om voor de zomer met een gezamenlijk gedragen plan tot harmonisatie te komen. De vraag aan de

gemeenteraad was om het besluit over het raadsvoorstel dat op 25 januari is gepland, uit te stellen.

Geen draagvlak bij sportverenigingen
Zowel het eindpunt van de harmonisatie, alle accommodaties in eigendom en beheer bij de verenigingen, als de weg er naartoe, wordt niet gedragen door de Bodegraafse en Reeuwijkse verenigingen. De Reeuwijkse verenigingen hebben van de Bodegraafse verenigingen gehoord dat het heel moeilijk is om geld genoeg bij elkaar te krijgen voor het onderhoud van de accommodaties dat bij hen in eigen beheer is. De Bodegraafse verenigingen vinden het niet eerlijk dat de accommodaties van de Reeuwijkse verenigingen in 2021 helemaal opgeknapt door de gemeente worden opgeleverd, terwijl de Bodegraafse verenigingen te maken hebben met een achterstand in het onderhoud. Dat is geen gelijke start volgens hen.
Of de gemeenteraad in de commissie Samenleving van 19 januari zal besluiten om het raadsvoorstel niet door te sturen naar de gemeenteraad voor een besluit is niet toegezegd door de coalitiepartijen.

Coalitie
Jan Vergeer (CDA) wilde eerst nog eens heel goed nadenken over wat er allemaal was gezegd. Zo werd het argument over belastingnadeel voor de clubs besproken en de vraag werd gesteld of er wel rekening was gehouden met de overdrachtsbelasting.

Remco Tijssen (Burgerbelangen) hield de clubbestuurders voor dat de 100.000 euro die na de harmonisatie wordt bespaard is gereserveerd voor de sport. In eerste instantie klonk dat positief maar sport is niet hetzelfde als buitensport, er kan ook zomaar een ton in het zwembad verdwijnen bleek later in het debat.
Ralph Segers (CU) legde uit dat er door de gemeente na de harmonisatie gewerkt gaat worden aan nieuw sportbeleid. De vraag werd gesteld waarom in die volgorde. Hij kwam er mee weg door te constateren dat er al een sportbeleid is. Op de vraag waarom het raadsvoorstel niet was ontstaan in samenspraak met de sportverenigingen maar op initiatief van het college kwam geen goed antwoord. Gijspiet van Os (CDA) sprong bij door te vertellen dat de verenigingen er in het verleden niet uitgekomen zijn en de harmonisatie toen in de ijskast is beland.

Oppositie
Robért Smits (GL) was na een rondje langs de velden tot de conclusie gekomen dat het raadsvoorstel voor de clubs lastig uit te voeren is. Lizette Visscher (VVD) stelde voor om het hele raadsvoorstel weg te gooien en het proces opnieuw te beginnen. Elly de Vries (D66) memoreerde er nog even aan dat de oppositie was weggelopen uit de vergadering van de gemeenteraad omdat een motie waarin om een aanpassing van het voorstel werd gevraagd niet in stemming werd gebracht. Lisbeth Hertogh (PvdA) trok de conclusie dat de harmonisatie op deze avond pas in harmonie was begonnen.
 

• Bericht: Anneke Bekker

► In de Rohda-kantine debatteerden de buitensportverenigingen over de harmonisatieplannen. (Foto: Anneke Bekker)