Nieuwe leden Raad van Commissarissen Mozaïek Wonen

09-01-2017 Gouda - De heren drs. L.W.M.M. (Onno) Beljaars en de heer drs. G. (Glenn) Eduard MRE zijn toegetreden tot de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Mozaïek Wonen. De aanleiding voor de benoeming van de heer G. Eduard (1974) tot lid van de Raad van Commissarissen is de fusie tussen Mozaïek Wonen en Stichting De Woonmaat per 1 januari 2017.

De heer Eduard heeft een commerciële achtergrond op het gebied van projectontwikkeling en de exploitatie van vastgoed. De heer O. Beljaars (1967) volgt de heer J.H.A. (Jos) Didden RA op die wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn op 31 december 2016 is afgetreden.

De Raad van Commissarissen van Mozaïek Wonen bestaat om erop toe te zien dat Mozaïek Wonen goede en betaalbare huisvesting biedt aan mensen – van jong tot zeer oud – met een smalle beurs en aan mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben.