Toegestane snelheid op Armstronglaan wordt 30 km

05-01-2017 Reeuwijk-Brug - Omdat enkele bewoners geklaagd hebben over de  hoge snelheid waarmee auto's over de Armstronglaan in Reeuwijk rijden en de weg bij een 30 km gebied ligt, heeft het college besloten de toegestane snelheid te verlagen van 50 km per uur naar 30 km per uur.

 

Bron foto Google maps

Uit het programma Speed Profiles blijkt dat de gemiddelde snelheid in de Armstronglaan tussen de 30 en 50 km per uur ligt terwijl dat in de omliggende straten minder dan 30 km per uur is. De hogere snelheid is te verklaren door het lange rechte geasfalteerde stuk van circa 170 meter.

Daarom is het noodzakelijk om snelheidsremmende maatregelen te nemen. De weg zal worden ingericht om de snelheidsbeperking van 30 km per uur te kunnen handhaven. Dat betekent dat markeringslijnen van de weg worden verwijderd en dat fietsers en bromfietsers samen met auto's op de rijbaan mogen rijden. Bewoners die hun erf verlaten moeten voorrang geven aan de gebruikers van de weg.