Verkeersknelpunten Bodegraven-Reeuwijk niet op korte termijn opgelost

04-01-2017 Bodegraven-Reeuwijk - De portefeuillehouders verkeer en vervoer van Regio Midden-Holland hebben met medewerking van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Woerden een Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) opgesteld. In het plan worden verkeersproblemen regionaal aangepakt. Er is voorlopig geen zich op een oplossing voor de grootste verkeersknelpunten in

Bodegraven-Reeuwijk. Bron foto: wegenforum.nl

Hoewel de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft gevraagd aan Woerden om de Westelijke Randweg Woerden in het uitvoeringsprogramma op te nemen, is dit niet gebeurd. Door de aanleg van een Westelijke Randweg wordt het wegennet tussen Woerden en Nieuwerbrug ontlast.

Het knelpunt aansluiting N11 naar de A12 heeft ook zijn weerslag op N207. De gewenste oplossing is een fly-over, de zogenaamde Bodegravenbogen. De lobby voor de Bodegravenbogen bij het rijk en de provincie wordt getrokken door Bodegraven-Reeuwijk met steun van de gemeenten in Midden-Holland en het samenwerkingsverband Alphen, Gouda, Woerden. Het kan nog wel 10 jaar duren voordat de bogen worden ingepland.

Het regionaal verkeer en vervoersplan wordt dinsdag 17 janauri besproken n de commissie Ruimte.

Lees ook: Regionaal VVP brengt lobby Bodegravenbogen weer op gang