Cursus ‘Wandelen door Gods Geest’

13 Jan 2017 - 23:00

Bodegraven - De Bodegraafse interkerkelijke organisatie ‘Ik wil Jezus volgen’ organiseert vanaf 23 januari 2017 de cursus ‘Wandelen door Gods Geest’ in samenwerking met Christformation. In 9 avonden wordt dieper ingegaan op hoe God met ons communiceert, hoe we Zijn stem kunnen verstaan en in relatie met Hem kunnen staan.

 

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: Wie wil God voor ons zijn?, Gods stem verstaan, jouw nieuwe DNA en leven in Christus. Iedereen die zijn of haar geloof praktisch wil maken is van harte welkom!

De cursusavonden vinden plaats op maandag 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 en 24 april en 1 en 15 mei in Gebouw De Ark, Stationsplein 2 in Bodegraven. De avonden starten om 20.00 uur. De kosten bedragen € 60,- per persoon. Meer informatie of aanmelden? E-mail naar ikwiljezusvolgen@gmail.com of bezoek www.facebook.com/ikwiljezusvolgen. De cursus start bij voldoende animo; daarom worden geïnteresseerden vriendelijk verzocht om zich aan te melden voor 13 januari 2017.

De thema’s die in deze cursus aan bod komen zijn:
A. In Gesprek met God
1) 23 januari: Wie wil God voor ons Zijn?
2) 6 februari: Gods stem verstaan
3) 20 februari: Dromen en visioenen
B. Gods geschenk aan jou
4) 6 maart: Jouw nieuwe DNA
5) 20 maart: Nieuw kost oud
6) 3 april: Leven in Christus
C. Leven als nieuwe schepping
7) 24 april: Christformation
8) 1 mei: Leven in vrijheid
9) 15 mei: Nader in te vullen