Winkeliers vragen raad niet in te stemmen met Outlet

03-01-2017 Zoetermeer - De winkeliers- en ondernemingsverenigingen uit Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Krimpenerwaard, Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas vragen de gemeenteraad van Zoetermeer om niet in te stemmen met het raadsvoorstel voor de realisatie van de Holland Outlet Mall (HOM).

Zij stellen dat er is geen draagvlak is voor de HOM en roepen de raad op te investeren in bestaande gebieden zodat deze aantrekkelijk blijven voor de consument en het voorzieningenniveau en de leefbaarheid op peil blijven.

Investeringen winkeliers teniet gedaan
De vernieuwing van de retailsector vraagt om heldere planologische keuzes en creativiteit en investeringsbereidheid van ondernemers. Ondernemers zijn bereid om deze handschoen op te pakken. In de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen gekozen voor compacte winkelgebieden en investeren ondernemers in de vernieuwing van hun winkels en concepten.  Maar met de komst van de HOM is het roeien tegen de stroom op. En er is geen alternatief want lokale ondernemers zijn niet welkom in de outlet centers.

Voldoende outlet centers
Volgens Eric Carree, voorzitter VOA, zijn er legio argumenten waarom de HOM er niet moet komen: leefbaarheid, parkeerdruk, bereikbaarheidsvraagstukken en een economische impuls die veel minder rooskleurig is dan in de rapporten wordt aangegeven. Daarnaast zijn er met Sugar City en Rosada voldoende outlet centers in de regio.

"Een landelijke retailagenda, provinciale retaildeals … het klinkt prachtig maar als met één pennenstreek 31.000 m2 aan het areaal kan worden toegevoegd dan zijn deze woorden betekenisloos", aldus Carree.

Het onderwerp staat 9 januari op de agenda van de raadsadviescommissie Stad.