Extra maatregelen tegen fietsendiefstal in Bodegraven

02-01-2017 Bodegraven - De laatste maanden is een opvallende toename te zien van het aantal fietsendiefstallen. Dat aantal moet omlaag en daarom treft de gemeente samen met de politie extra maatregelen. Alleen al in de maand december heeft de politie vijftien aangiftes van fietsendiefstal ontvangen. Een geliefde locatie is (de directe omgeving van het) NS-station in Bodegraven. Ook het Evertshuis in Bodegraven mag zich, vooral tijdens evenementen, “verheugen” op bezoek van het dievengilde. 

Gemeente en politie vinden dat het aantal fietsendiefstallen fors omlaag moet en daarom worden extra maatregelen getroffen: Preventief meer gericht toezicht ter plaatse en zichtbare en onzichtbare maatregelen. Met een matrixbord bij de spoorwegovergang wordt iedere voorbijganger vanaf 3 januari tot 18 januari geattendeerd op deze vorm van diefstal. Ook tijdens de week van de veiligheid komend voorjaar wordt er extra aandacht aan het voorkomen van fietsendiefstal besteed (o.a. met een graveeractie).