40-jarig jubileum Amnesty Nieuwerbrug

31-12-2016 Nieuwerbrug - 40 jaar geleden besloten een aantal Nieuwerbruggers om in het kader van Amnesty International gezamenlijk verschillende activiteiten te ondernemen. De strijd voor de mensenrechten stond hierbij voorop. Jan van de Burgt zegt: "Dit jaar is niet direct een feestjaar, maar wel een gelegenheid om bij stil te blijven staan. We willen de komende tijd aandacht schenken aan dit jubileum.

Actie is immers nog steeds nodig en iedereen kan daar een bijdrage aan leveren. "

Op maandelijkse schrijfavonden werden brieven verstuurd bijvoorbeeld aan leiders over de hele wereld om voor mensenrechtenactivisten in hun land een rechtvaardig proces te vragen en liefst vrij te krijgen. Ook om te protesteren tegen de marteling van gevangenen.

De pen was het wapen in de strijd tegen de schending van mensenrechten. Nu zijn er digitale mogelijkheden: brieven worden bij de “schrijvers” per e-mail aangeleverd en dan per post of e-mail verstuurd. Ook digitale ondertekening van petities is mogelijk. Actuele acties kunnen ook snel via digitale media gevoerd worden. Die digitale mogelijkheden zijn een zegen, maar ook een bedreiging.

Begin december werd door Amnesty uit Nieuwerbrug en Waarder actie gevoerd: er werden ruim 250 petities ondertekend aan president Obama om gratie te vragen voor klokkenluider Edward Snowden, die aantoonde dat overheid van de V.S. door in te breken in telefoons en computers alles van iedereen weet, of te weten kan komen. Verder werden er ongeveer 110 adressen uitgedeeld om groeten te versturen aan gevangenen, dit kan vaak ook door een twitterbericht.

Bron: De Nieuwsbrug