Kleine handreiking aan Bodegraafse clubs in raadsvoorstel harmonisatie buitensport

30-12-2016 Bodegraven-Reeuwijk - Alle buitensportverenigingen kunnen volgens het raadsvoorstel over de harmonisatie van de buitensport wat nu voorligt, ondersteuning van "Onze Clubkracht" krijgen bij het verduurzamen van de accommodaties. Onze Clubkracht heeft een concept ontwikkeld om sportclubs zoveel mogelijk te begeleiden en ontlasten bij het onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden en het eventuele vervolgtraject,

Quckscan duurzaamheid
De Quickscan die "Önze Clubkracht" uitvoert hoeft alleen terugbetaald te worden als er ook werkelijk wordt geïnvesteerd en energiekosten kunnen worden bespaard. Als uit de quickscan blijkt dat investeren in duurzaamheid niet rendabel is, zijn er geen kosten aan verbonden. Het aanbod geldt voor alle buitensportverenigingen, ook die in Bodegraven. Het aanbod staat los van het harmonisatieproces.

Harmoniseer ook Bodegraafse accommodaties
Als sinds de fusie tussen Bodegraven en Reeuwijk in 2011 is er een verschil in de bijdragen die buitenportverenigingen krijgen van de gemeente. Dat komt vooral omdat de sportaccommodaties in Reeuwijk eigendom zijn van de gemeente en in Bodegraven van de verenigingen. In het voorstel wat nu voorligt kunnen de Reeuwijkse clubs de accommodaties in goede staat van onderhoud voor 1 euro overnemen.

Voordat de accommodaties worden overgedragen zorgt de gemeente er voor dat alle accommodaties in goede staat verkeren. Bij de Bodegraafse clubs verkeren de accommodaties ook niet allemaal in even goede staat en ze vinden het wel zo eerlijk als ook die accommodatie worden opgeknapt op kosten van de gemeente. Dan is er volgens de Bodegraafse clubs pas echt sprake van harmonisatie.

Besluitvorming door de gemeenteraad
Er is voor de buitensportverenigingen op 11 januari nog een kans om in te spreken voor de gemeenteraad. Het onderwerp harmonisatie buitensport staat 19 januari op de agenda van de commissie Samenleving en dan besluit de commissie of het voorstel wordt doorgeleid als besluitstuk naar de gemeenteraadsvergadering op 25 januari.

Lees ook: Oppositie tegen voorstel harmonisatie sportaccommodaties

Lees ook: Esto wil led-verlichting van Sinterklaas

Lees ook: Voorstel harmonisatie buitensport aan gemeenteraad voorgelegd

Lees ook: Gemeente komt Sportpark Groene Zoom tegemoet

Lees ook: Sportclubs krijgen tijd om in te groeien in nieuw model

Lees ook: Coalitie beschouwt reacties van verenigingen als onderdeel van het proces

Lees ook: Voorstel harmonisatie gemeentelijke bijdragen buitensport en eenduidig sportbeleid

Lees ook: Beheerorganisaties voor buitensport gaan uitdaging aan