Experiment met korte notities ipv dikke rapporten

30-12-2016 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente wil zo veel mogelijk tijd besparen door korte notities te schrijven in plaats van dikke rapporten. Door het voorgestelde beleid kort en bondig te formuleren hoeven gemeenteraadsleden minder te lezen. Naar aanleiding van een onderzoek naar de taken van de GGD zijn aanbevelingen gedaan in een rapport met de titel "GezondGeregelD". De GGD heeft op basis van de aanbevelingen

maatschappelijke effecten en indicatoren geformuleerd en vraagt de gemeenteraad om daar mee in te stemmen.

Bij wijze van experiment is het rapport niet standaard aangeleverd maar kan wel worden opgevraagd. De raadsleden kunnen ter voorbereiding op het gesprek met de GGD vragen stellen. De beoogde effecten zijn dat kinderen zo gezond mogelijk opgroeien en huiselijk geweld en kindermishandeling zo min mogelijk voorkomen. Wat de indicatoren zijn blijkt niet uit de aangeleverde stukken.