Meldingsplicht voor evenementen verruimd

29-12-2016 Bodegraven-Reeuwijk - De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt binnenkort aangepast. Voorgesteld is om de meldingsplicht voor evenementen te verruimen naar evenementen met maximaal 250 bezoekers in plaats van 150 bezoekers zoals nu het geval is. Het melden van een evenement is gratis, voor het verlenen van een vergunning worden

leges in rekening gebracht.

In verband met de veiligheid mag er tijdens evenementen alleen drank verkocht worden in plastic glazen. Om te voorkomen dat er toch glas op straat kapot valt doordat mensen flesjes drank in de supermarkt kopen, zal de APV worden aangepast. De burgemeester mag tijdelijk een gebied aanwijzen waar het verboden is om met drank in glas rond te lopen.

Verder worden er voorstellen gedaan om het varen veiliger te maken door een verbod in te stellen op duiken en surfen na bijvoorbeeld zonsondergang. Stichting Veen heeft gevraagd om ontheffing te verlenen aan zeven rondvaartboten in plaats van twee zoals nu het geval is.