Van statushouders wordt verwacht dat ze meedoen

27-12-2016 Bodegraven-Reeuwijk - Bodegraven-Reeuwijk heeft in 2016 81 statushouders gehuisvest. De taakstelling van het rijk was een aantal van 75, dus de doelstelling is ruim gehaald. In 2017 valt de taakstelling vermoedelijk 20 personen lager uit dan in 2016. Vluchtelingenwerk, SAM en Ferm Werk organiseren workshops om de nieuwe Nederlanders bekend te maken met normen en waarden die in Nederland gelden. Vorig jaar is geëxperimenteerd met twee leerbanen.

Uit de evaluatie bleek dat in een geval het opleidingsniveau van de statushouder niet goed aansloot bij de leerbaan. Die heeft inmiddels een leerbaan bij een andere werkgever gevonden.

Voor 2017 worden meer leerbanen gezocht waar statushouders met behoud van uitkering aan een werkritme kunnen wennen. Sinds november 2016 tekenen statushouders na het volgen van enkele workshops een participatieverklaring. Het is de bedoeling dat statushouders deelnemen aan activiteiten in de Huizen van Alles.