Controle in plassengebied op illegaal bouwen en wonen

27-12-2016 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente heeft de ODMH de opdracht gegeven om in het plassengebied te controleren op illegale bebouwing op natuurpercelen en op permanente bewoning van recreatiewoningen. Op circa 32 percelen is illegale bebouwing geconstateerd. Voor de bebouwing is geen vergunning aangevraagd en de bebouwing voldoet ook niet aan de regels van het bestemmingsplan.

In het plassengebied staan meer dan 300 zomerwoningen en ruim 70 recreatieverblijven  Bij 67 zomerwoningen en 4 recreatieverblijven bestaat het vermoeden dat ze permanent bewoond worden. Bewoners kunnen voor 1 juli 2017, afhankelijk vanaf wanneer de woning is bewoond, een persoonsgebonden omgevingsvergunning of gedoogbeschikking aanvragen. Inmiddels hebben 24 personen dat gedaan.

Mensen die na 2008 permanent in een zomerwoning of recreatieverblijf zijn gaan wonen zullen een andere vaste verblijfplaats moeten zoeken want die hebben geen recht op een omgevingsvergunning of gedoogbeschikking. Volgens de ODMH is dat in 23 situaties het geval.

Lees ook: Handhaving plassengebied heef nog geen prioriteit