Convenant ondernemersfonds ondertekend

24-12-2016 Bodegraven-Reeuwijk - Wethouder Dirk-Jan Knol en Felix van Pelt, voorzitter van lokaal ondernemersfonds ‘Ons Fonds’, ondertekenden op 20 december een nieuw convenant. Dit convenant is een vervolg op het besluit van de gemeenteraad dat het ondernemersfonds voor een nieuwe periode van vijf jaar kan worden voorgezet.
 

In het convenant wordt de relatie tussen de gemeente en Ons Fonds geregeld. Daarbij is ook de basis gelegd voor de vernieuwde opzet van het fonds. Naast gelden die ondernemers in aangewezen gebieden (trekkingsgebieden) kunnen besteden, komt er een gemeentebreed fonds. Hieruit kunnen initiatieven die voor de gehele gemeente van belang zijn financieel worden ondersteund.

Voor toekenning van middelen uit het gemeentebrede fonds zal een bestedingscommissie worden ingesteld, met een brede vertegenwoordiging vanuit de ondernemersverenigingen in de gemeente. De nieuwe periode van het ondernemersfonds loopt tot en met 31 december 2021. In het convenant is opgenomen dat, voor een verdere voortzetting van het ondernemersfonds, weer een evaluatie wordt uitgevoerd.