Gemeente publiceert verdeling subsidies 2017

21-12-2016 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente heeft het subsidieprogramma voor 2017 gepubliceerd in een raadinformatiebrief. Er is ruim 3,6 miljoen te verdelen. Er gaat 52% naar de categorie zelfredzaamheid en participatie. Cultuur en recreatie krijgt 23% en 11% gaat naar onderwijs. Een half procent gaat naar bureau Halt en 3% naar sport.
 

In de categorie sport is niet de subsidie voor de buiten- en binnensport accommodaties verwerkt. Het gaat in de categorie sport alleen om buurtsportcoaches, de Rebo sportontmoeting en comité sportverkiezing. Aan het ondernemersfonds en de fractiebijdrage wordt 9% van de subsidie besteed.

De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald door de gemeenteraad, het college verdeelt het geld over de subsidieaanvragers.

Zie raadsinformatiebrief