Overleg gemeente en voetbalverenigingen over kunstgrasvelden

21-12-2016 Bodegraven-Reeuwijk - Op dinsdag 20 december 2016 presenteerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de resultaten van het onderzoek naar sporten op kunstgras met rubbergranulaat. Dit in verband met eventuele gezondheidsrisico’s, waar berichten in de media over waren ontstaan. Het RIVM concludeert dat de onderzoeksresultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten.

In rubbergranulaat zitten veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Dit komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

Geen maatregelen
Door de resultaten van het onderzoek van het RIVM heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk nu geen aanleiding om maatregelen te nemen bij kunstgrasvelden met rubbergranulaat. De gemeente heeft de betrokken voetbalverenigingen inmiddels geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek. De gemeente treedt binnenkort in overleg met de voetbalverenigingen over de resultaten van het onderzoek.

Lees ook:
Ophef over mogelijke gezondheidsrisico’s kunstgrasvelden, 05-10-2016