Sterreschans in oude staat hersteld

20-12-2016 Nieuwerbrug - Afgelopen maand is een restant van de voormalige Sterreschans aan de Dubbele Wiericke in Nieuwerbrug in oude staat hersteld. Samen met een picknickbankje en informatiepaneel vormt het een onderdeel van de Rampjaarroute. In het Rampjaar 1672 werd Nieuwerbrug het hoofdkwartier van de Oude Hollandse Waterlinie. Nadat het Franse leger over het ijs de linie was overgestoken, verwoestte het de drie schansen in Nieuwerbrug.

Om een tweede inval te voorkomen, bouwde Stadhouder Willem III in 1673 het nu nog bestaande Fort Wierickerschans en de kleinere Sterreschans, die overigens na tien jaar al weer werd afgebroken. Een deel van de gracht van de Sterreschans is pas in 1965 gedempt en het oude bruggenhoofd over de Dubbele Wiericke heeft de tand des tijds zelfs overleefd.

Om dit oude bruggenhoofd beter zichtbaar te maken, heeft Stichting Groene Hart hier een houten beschoeiing om laten plaatsen. Samen met het eerder onthulde informatiebord, wordt het ‘Kwartier aan de Nieuwerbrugge’ zo weer beter herkenbaar.