Bodegraven-Reeuwijk doet niet mee aan pilot Zorgpension

18-12-2016 Bodegraven-Reuwijk - De gemeente Bodegraven-Reeuwijk doet niet mee aan de pilot voor een zorgpension. Een 'Zorgpension' biedt de mogelijkheid om kwetsbare ouderen voor een korte tijd zorg te bieden in een pension. Het gaat dan om zorg na een opname in het ziekenhuis, respijtzorg voor mantelzorgsters of observatie die niet medisch is.
Bron foto: Woerden tv

Het is aanvullend op de ingekochte respijtzorg binnen de Wmo en wordt gezamenlijk met de zorgverzekeraar gefinancierd.

De colleges in De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort, Woerden en Oudewater hebben ingestemd met de pilot en dragen financieel bij gedurende de pilot. Vanaf 2018 is het de bedoeling om de daadwerkelijk geleverde ondersteuning onder te brengen in de Wmo contracten.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en Stichtse Vecht hebben in juni 2015 een samenwerkingsconvenant gesloten met het Hofpoortziekenhuis in Woerden. Doel is om waar mogelijk gezamenlijk op te trekken in de veranderingen binnen de gezondheidszorg en het sociale domein.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft afgezien van deelname aan de pilot voor een zorgpension in Woerden omdat er geografisch gezien maar drie kleine kernen van die gemeente op Woerden zijn georiënteerd. Het gaat om Driebruggen, Waarder en Nieuwerbrug. De grotere kernen Reeuwijk en Bodegraven zijn meer georiënteerd op Gouda.

Parallel aan de pilot voor een zorgpension loopt in de regio Gouda en omgeving via het Transmurale netwerk een onderzoek naar vraag en behoefte van zorg. Het transmurale netwerk bestaat uit ROH, Fundis, Zorgpartners, Rivierduinen en het Groene Hart Ziekenhuis. Het resultaat van het onderzoek wordt binnen 1 jaar verwacht.