Nieuw peilbeheer Reeuwijkse Plassen voorgesteld

18-12-2016 Reeuwijk - Het hoogheemraadschap van Rijnland wil in de Reeuwijkse Plassen een natuurlijker peilbeheer instellen. Het voorstel is een waterpeil dat kan fluctueren tussen -2,21 meter NAP en -2,29 meter NAP. Dit geldt voor de plassen (behalve de Surfplas), de kern Reeuwijk-Dorp, Reeuwijkse Hout en enkele weidegebieden ten oosten van de plassen. Het voorgestelde nieuwe peilbeheer valt in de marge waarbinnen het huidige waterpeil (gemiddeld -2,24

meter NAP) nu al fluctueert. Het gaat vooral om een andere wijze van peilbeheer. Het instellen van een natuurlijker peilbeheer is een manier om nog minder voedselrijk water in te laten uit Gouda.

Dit kan door zo veel mogelijk regenwater in het gebied vast te houden. Daardoor krijgen algen minder kans om te groeien en wordt het water minder troebel. Het is één van de maatregelen die Rijnland neemt om de waterkwaliteit in de plassen te verbeteren.

Lees meer: Agri Holland