Nieuw busstation en nieuwe fietsenstalling in Gouda

12-12-2016 Gouda - Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft afgelopen maandag bekendgemaakt dat ook Gouda groen licht krijgt voor de bouw van een extra fietsenstalling. De gemeenteraad heeft in juni besloten om het zuidelijk stationsgebied samen met ProRail, NS, bewoners en bedrijven te herontwikkelen. De openbare ruimte en de stadsentree worden vernieuwd, er komt een nieuw busstation en ook een nieuwe fietsenstalling.

Wethouder Niezen is verheugd over het nieuws: “Nu er zekerheid is over de bijdrage van ProRail komt er een nieuwe fietsenstalling met een capaciteit van ca. 3400 fietsen. In 2017 wordt er gewerkt aan de voorbereidingen en de planning is om het totale project voor het zuidelijk stationsgebied in 2018-2019 te kunnen realiseren.”

De afgelopen maanden heeft het ministerie overlegd met ProRail, NS, de VNG, het IPO, Rover en de Fietserbond over een bestuursovereenkomst, welke afgelopen maandag is ondertekend. De uitkomst is dat er twaalf stallingen worden bijgebouwd op de stations van Gouda, Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Tilburg, Zaandam en Zwolle. Deze stations hebben het meest urgente tekort aan fietsparkeerplekken en kunnen in samenwerking met decentrale overheden vóór 2020 worden aangepakt. De keuze voor de twaalf nieuwe stallingen is gemaakt op basis van urgentie, of de verbouw- en exploitatieplannen sluitend zijn en of de stallingen vóór 2020 gerealiseerd kunnen worden.