Het laatste nieuws

Pinkstergemeente op radio 5 in Zendtijd voor Kerken

14-02-10 Bodegraven - De dienst van de Pinkstergemeente Morgenstond wordt zondag 21 februari uitgezonden op radio 5 vanaf 17.00 uur tijdens Zendtijd voor kerken.

Sportzaal levert bijdrage aan klimaatdoelstelling

14-02-10 Bodegraven - Het college gaat op verzoek van de raad onderzoeken hoe de sportzaal en/of het zwembad extra kan bijdragen aan de klimaatdoelstelling. De klimaatdoelstelling is om 20% van het totale energieverbruik te laten opwekken door duurzame energie.

Gemeenteraad stelt definitief ontwerp De Wijde Wiericke vast

14-02-10 Nieuwerbrug - Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad het definitieve ontwerp voor De Wijde Wiericke unaniem vastgesteld.

Bodegraver aangehouden bij inval Hennepkwekerij

14-02-10 Vinkeveen - Op zaterdagmiddag werd een hennepkwekerij aangetroffen in een woning in Vinkeveen.

College mag verder met project Vromade

14-02-10 Bodegraven - Het verzoek van het college aan de raad om meer geld beschikbaar te stellen voor het project Vromade en het exploitatieverlies van uiteindelijk 900.000 euro te accepteren, is afgelopen donderdag met algemene stemmen aanvaard.

Als oorzaken van de tegenvaller werden genoemd:

Lydia en Nelleke overhandigen brief aan burgemeester Lokker

13-02-10 Bodegraven - Burgemeester Lokker ontving afgelopen woensdag Lydia Leyte (11 jaar) en Nelleke Slob (9 jaar) op zijn kamer om een brief in ontvangst te nemen. De meisjes wilden hiermee aandacht vragen voor de onveilige verkeerssituatie bij en op weg naar hun school.

Reeuwijkse raadsleden krijgen schaatsles in Biddinghuizen

13-02-10 Reeuwijk - Als alles meezit, ligt er in november 2012 een kunstmatig bevroren ijsbaan van vijf meter breed en vijf km lang in de Reeuwijkse hout. De wedstrijdbaan van 400 m zou al een maand eerder klaar kunnen zijn. Dat vertelde Jochem Feldberg, directeur van IceWorld tijdens de vergadering van de raadadviescommissie Bestuur en Middelen van afgelopen woensdag. Ice World is de fabrikant van de ijsbaan.

West zet website open voor reacties bezoekers

13-02-10 Leiden - Omroep West heeft de website Westonline.nl opengesteld voor reacties van bezoekers op de nieuwsberichten. Daarmee staat de site onder andere ook open voor levendige discussies in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. (De verkiezingen in Bodegraven en Reeuwijk zijn pas 18 november 2010.)

Hoofdingang Bleulandlocatie wegens verbouwing buiten gebruik

13-02-10 Gouda - Wegens bouwactiviteiten doet de ingang van de SpoedEisende Hulp van het Groene Hart ziekenhuis aan de Bleulandweg deze dagen dienst als hoofdingang. De polikliniekingang tegenover de parkeergarage is doordeweeks gewoon open. Ook is van 9 t/m 12 april de toegang naar het parkeerterrein vanaf de Bleulandweg afgesloten.

Piepschuim draagt wegen spoorviaduct

13-02-10 Alphen aan den Rijn - Ruim 6 miljoen euro is ProRail kwijt aan het nieuwe viaduct dat bij Alphen aan den Rijn de spoorlijn tussen Leiden en Bodegraven kruist. De combinatie Colijn-Strukton Infratechnieken moet het werk halverwege juli dit jaar opleveren.

Kinderen kunnen stemmen op het leukste kinderboek

13-02-10 Woerden - In de vestigingen van de Regiobibliotheek Het Groene Hart kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar tot en met woensdag12 mei 2010 weer lezen voor de Nederlandse Kinderjury.

Circa 65 miljoen voor meer natuur en recreatie

13-02-10 Zuid-Holland - De provincie en de Dienst Landelijk Gebied hebben een prestatieovereenkomst ondertekend waarin afspraken staan over de realisatie van aantallen hectares voor provinciale groenprojecten.

Achtennegentig miljoen voor veenweidegebied Gouwe Wiericke

13-02-10 Bodegraven/Reeuwijk - Acht overheden maken op 12 februari afspraken over het veenweidegebied Gouwe Wiericke. Die gaan onder meer over de aanleg van een natuurzone (de Groene Ruggengraat), stimulering van de landbouw, verbetering van de waterkwaliteit en tegengaan van bodemdaling.

Raadsleden ontvangen energiebespaarbox

13-02-10 Bodegraven - In het kader van het ‘armoedebeleid’ is in samenwerking met de Stichting Collusie een actie gestart voor inwoners met lagere inkomens. Voor honderd belangstellenden is gratis een energiebespaarbox beschikbaar gesteld. Deze energiebespaarbox heeft een winkelwaarde van ongeveer 65 euro.

Sport dit weekeind.

12-02-2010 Voetbal wegens weersomstandigheden afgelast.